Back

追忆

2021年10月23日
 • EMLTSJ
 • Posted by EMLTSJ

雨慢慢的停了下来,慵懒的阳光伴着几缕清爽的微风吹...

2021年10月23日
 • EMLTSJ
 • Posted by EMLTSJ

四月的雨滴打在树叶上,发出响声,然后又落到地上,...

2021年10月23日
 • EMLTSJ
 • Posted by EMLTSJ

七年前的盛夏。 空气中弥漫着燥热般的汗味,我坐在...

2021年10月23日
 • EMLTSJ
 • Posted by EMLTSJ

春风拂动,萌动的绿叶正在生长。 当阳光刚照进书房...

2021年10月23日
 • EMLTSJ
 • Posted by EMLTSJ

在夜晚依旧灯火通明的医院中,名为「薛雪」的她,正...

2021年10月23日
 • EMLTSJ
 • Posted by EMLTSJ

“那…我走了?” 此时的薛雪,正站在我的面前,强...